• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.qubitshop.pl
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego QubitShop jest Wojciech Cybulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Qubit Factory” Wojciech Cybulski z siedzibą Chorzów 41-516, ul. Juliana Grządziela 4, e-mail: biuro@qubitfactory, tel. 665 102 143, NIP: 5272159409, REGON:387729209, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego w zakładce Regulamin.
 5. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe osób, których dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Na przykład jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 3. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów są zbierane i przetwarzane przez Administratora w celu:
  1. świadczenia usługi Konta użytkownika w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. (a) i (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO),
  2. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.qubitshop.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  3. marketingu własnych produktów lub usług Administratora danych art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO).
 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  3. W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 7. Dane osobowe Usługobiorców lub Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Administrator dokonuje systematycznej kontroli oceny przydatności danych, nie rzadziej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 
 • COOKIES
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. Sklep Internetowy qubitshop.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. cookies „sesyjne” lub „tymczasowe”, które są związane z sesją i są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wyjścia ze strony internetowej;
  2. cookies „trwałe”, które pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika);
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
  1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
  4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  3. Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
  4. Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042
 6. Oraz dla urządzeń mobilnych:
  1. Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
  3. iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  4. Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 
 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest:
  1. w przypadku świadczenia usługi Konta użytkownika w Sklepie Internetowym (w zakresie rejestracji Usługobiorcy oraz podstawowej obsługi konta użytkownika),
  2. w przypadku dokonywania zakupu za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  3. w przypadku marketingu produktów własnych - prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prowadzenia promocji produktów własnych oraz zgoda Usługobiorcy (w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowej, tzw. Newslettera, na podany adres e-mail).
 4. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.
 
 1. PRAWA i OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ
 2. Usługobiorca lub Klient ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. W określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego okolicznościach, Usługobiorca lub Klient ma prawo do żądania:
  1. usunięcia dotyczących go danych, w szczególności jeżeli przetwarzane dane osobowe są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, zgoda na podstawie której były one przetwarzane została wycofana, wniesiony został sprzeciw wobec ich przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem,
  2. żądania ograniczenia przetwarzania danych, w szczególności jeżeli przetwarzane dane osobowe są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub są przetwarzane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych, w szczególności jeżeli przetwarzanie danych ma miejsce na podstawie zgody lub podejmowane jest w związku z wykonywaniem umowy, której stroną jest Usługobiorca lub Klient.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Usługobiorca lub Klient ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  3. Certyfikat SSL.
 3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 4. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 20-01-2021r.